Pencere, Dış Kapı ve Cam Komitesi

 

Pencere, Dış Kapı ve Cam Komitesi, yönetmelik ve standartların revizyonu ile ilgili teknik görüş oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Komite faaliyetleri çerçevesinde Yüksek Fen Kurulu’ndan gelen Ürün Grupları Kitapçığı güncellemesi destek talebi için çalışmalar yapılmış ve hazırlanan görüş Genel Müdürlük ile paylaşılmıştır. Komite, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na “TS EN 14351-1+ A1 Pencereler ve Kapılar” mamul standardına göre pencereye ait ısıl iletkenlik (Uw) değerinin belirlenme yöntemi konusunda görüş hazırlamıştır. Bakanlığın olumlu geri dönüşü sonrası bu konudaki çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Komite, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yenilenen Binalarda Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi Yazılımı’nın (BEP-TR) ikinci versiyonu için çalışmalar yapmaktadır. Birinci versiyonun saydam bileşenler kütüphanesinde yer almayan cam ve pencerelere (cam-ahşap, alüminyum, PVC çerçeveli) ait ısıl iletkenlik katsayıları belirlenerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmiştir.