Vizyon Misyon

VİZYON

 • Türk inşaat malzemeleri sanayisinin itici gücü olmak
 • Türk inşaat malzemeleri sanayisinin bütününü büyütmek
 • Kuralların oluşturulmasına ve uygulanmasına
 • Sektöre ve firmalara değer katmak

MİSYON

Türk inşaat malzemeleri sanayisinin temsilinde çözüm odaklı yönetim anlayışı tüm paydaşlar için en yüksek değeri yaratmak

Birincil Hedef:

 • Düzenleyici ve denetleyici kurallar ile ilgili standartların ve kanunların oluşmasını sağlamak, ilişkileri yürütmek
 • AB’nin standart oluşturma çabalarında yer almak, AB’de sektörü bütün olarak temsil etmek

İkincil Hedef:

 • İnşaat sektörünün büyütülmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak
 • İnşaat (yapı) endüstrisi için bilgi merkezi olmak
 • Tüm firmaların ortak konularında gelişimi sağlamak

Sonraki Hedef:

 • İklim değişikliği konularında ve alt başlıklarında yön gösterici olmak
 • İnşaat malzemeleri firmaları için katma değerli hizmetler sunmak