Genel Bilgi

Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği sektörünün kapasitesini artırmak amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği yaparak ve çeşitli fonlar alarak bir dizi proje yürütmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma için STK'lar

 

   

 

 

 

SEE SMART SMEs 2020-2024

 

 

 

 

 

KDPİMS'de ARGE Çalışmaları 2013

Girişimciler için

Avrupa Değişim Programı

 

Kentsel Dönüşüm Perspektifinde 

İnşaat Malzemeleri Sanayinde

ARGE Çalışmaları Projesi

       

EUbuild EE 2010-2012

 

 

EUbuild 2007-2009

AB Mevzuatı Çerçevesinde Yapılarda 

Enerji Verimliliğinin Finansmanı ve

Hukuki Düzenlemeler ile İlgili 

Sektörlerarası İşbirliği Projesi

 

İnşaat Malzemeleri Sektöründe

AB’ye Uyum ve İşbirliğinin Olası Etkileri

Konusunda Farkındalık Yaratma Projesi