İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi mayıs ayında 69,33 puan oldu

İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi Mayıs 2024 sonuçları açıklandı. Bileşik Endeks, mayıs ayında bir önceki aya göre 0,67 puan azaldı ve 69,33 puan seviyesine geriledi. Faaliyet Endeksi, bir önceki aya göre 0,73 puan artış gösterdi ve 145,73 puan oldu. Güven Endeksi ise, bir önceki aya göre 0,67 puanlık düşüşle 31,06 puan seviyesine gerileyerek zayıf ve kırılgan kalmaya devam etti. Beklenti Endeksi de 1,0 puan azalarak 55,3 puana indi.

ENDEKS SAYFASINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi’nin Mayıs 2024 sonuçları açıklandı. Rapora göre Bileşik Endeks, nisan ayından sonra mayıs ayında da gerileme gösterdi. Mayıs ayında çalışma günü sayısının normalleşmesine, mevsimsellikte olumlu döneme girilmesine ve seçimler sonrası belirsizliklerin en aza inmesine rağmen, Bileşik Endeks mayıs ayında geriledi. Ekonomide artarak uygulanan sıkılaşma politikaları ile faaliyetlerde büyüme mayıs ayında sınırlı kaldı. Sıkılaşma politikalarının önümüzdeki aylarda iç pazarda yavaşlatıcı etkisinin artacağı öngörüldü. İhracat pazarlarında beklenen toparlanma da ötelendi. Rapor kapsamında tüm bu gelişmeler, Bileşik Endeks’in düşüşüne yol açtı.
Bileşik Endeks 69,33 puan oldu
Türkiye İMSAD raporuna göre; İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre 0,67 puan azalarak 69,33 puan oldu. Bileşik Endeks nisan ayından sonra mayıs ayında da sınırlı ölçüde düşüş gösterirken geçen yılın mayıs ayının 2,12 puan altında gerçekleşti.     
Mayıs ayında sıkılaştırma politikalarının etkileri ile faaliyetlerde büyüme sınırlı kaldı. İç satışlarda, cirolarda ve üretimde sınırlı artışlar gerçekleşti; ihracat yükseldi. Raporda Bileşik Endeks‘in bundan sonraki süreçte özellikle ekonomi politikaları ve sonuçları ile şekilleneceği vurgulandı. İhracat pazarlarında ise, en erken yaz aylarında toparlanmanın başlamasının beklendiği öngörüldü.
Faaliyet Endeksi 145,73 puana yükseldi
Ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen Türkiye İMSAD raporuna göre; Faaliyet Endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre sınırlı artış gösterdi. Mayıs ayında çalışma gün sayısının normalleşmesiyle ve mevsimsellik etkisiyle olumlu sürece girildi. Ekonomik programın devamı ile belirsizlikler en aza indi.                          
Faaliyet Endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre 0,73 puan artarak 145,73 puana yükseldi. Böylece faaliyet endeksi mayıs ayında en yüksek ikinci seviyesine ulaştı. Yurt içi satışlar mayıs ayında bir önceki aya göre sınırlı artış gösterdi. Ekonomide uygulanan sıkılaşma adımları iç talebi sınırlamaya başladı. Mevsimsellik etkisi ise sınırlı kaldı.
İç pazarda yavaşlama sürecek                                           
İhracat mayıs ayında yeniden arttı. Çalışma gün sayısının normalleşmesi ihracatı olumlu etkiledi. Üretimde mayıs ayında artış gerçekleşti. Cirolarda da önemli artış yaşandı. Yurt dışı satış fiyatları artışı sınırlı ölçüde devam etti. Küresel pazarlardaki durgunluk ise halen devam ediyor.              
Rapora göre, inşaat malzemesi sanayinde faaliyetleri bundan sonra içerde ekonomi politikalarındaki sıkılaşma seviyesi ve mevsimsellik, dışarıda ise pazarlardaki toparlanma beklentilerinin belirleyeceği ifade edildi. Haziran ayında çalışma gün sayısının azalacak olmasının da faaliyetleri sınırlayacağı aktarılırken, ihracat pazarlarında beklenen toparlanmanın öteleneceğine değinildi.
Güven seviyesi 31,06 puana indi
Türkiye İMSAD tarafından yayımlanan rapora göre, Güven Endeksi mayıs ayında sınırlı ölçüde gerileme gösterdi. Mayıs ayında faaliyetlerdeki artışa rağmen, iç pazardaki yavaşlama beklentileri ve ihracat pazarlarında uzayan durgunluk güveni olumsuz etkiledi. Buna bağlı olarak Güven Endeksi mayıs ayında da zayıf ve kırılgan kalmaya devam etti. Ekonomi politikaları ve yönetiminin devamlılığı olumlu olmakla birlikte uygulanan sıkılaştırıcı politikalar işleri yavaşlattı. 
Güven seviyesi mayıs ayında bir önceki aya göre 0,67 puan azaldı ve 31,06 puan oldu. Güven Endeksi ikinci çeyreğin ikinci ayında da kırılgan ve zayıf eğilim içinde kaldı.      
Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi değişmedi
Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi değişmedi. İnşaat sektöründe ve inşaat malzemesi sanayinde güven sınırlı düşüş gösterdi. Yurt içi pazarlarda güven mayıs ayında sınırlı ölçüde azaldı. İhracat pazarlarına olan güven ise, mayıs ayında geriledi.                                       
Rapora göre, inşaat malzemesi sanayisinde Güven Endeksi’ni etkileyen birçok unsur bulunduğu ifade edildi. Mayıs ayında çalışma gün sayısının normalleşmesi ve olumlu mevsimsellik etkisinin güvene katkısı olmadı. Ekonomi politikalarının ve etkilerinin izlenmeye devam edileceği, önümüzdeki aylarda güvende ana belirleyicinin ekonomi politikalarının olacağı öngörüldü.  Jeopolitik gelişmelerin de güveni sınırlayan unsurlardan biri olmaya devam edeceği belirtildi.
Beklenti Endeksi 1,0 puan azaldı
Rapora göre; Beklenti Endeksi mayıs ayında sınırlı ölçüde geriledi. Beklenti endeksi böylece dört ay üst üste sınırlı düşüşler gösterdi. Yerel seçimler sonrası ekonomi yönetimi ve politikaları korunurken, mevsimselliğin olumlu katkı sağladığı döneme girildi. Buna rağmen beklentilerde düşüş yaşandı. Alınan yurt içi ve yurt dışı siparişler mayıs ayında zayıfladı ve beklentileri sınırladı.                  
Beklenti Endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre 1,0 puan azaldı ve 55,3 puana indi. Yerel seçimlerin geride kalması ile siyasi ve ekonomik olarak birçok belirsizlik ortadan kalktı. Ancak bu gelişmenin beklentilere katkısı yine sınırlı oldu. Mevsimselliğin olumlu katkısı da henüz görülmedi.
Beklentiler durağan kalacak                              
Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler mayıs ayında çok sınırlı ölçüde düştü. Ekonomi yönetimi ve programın korunması ekonomiye olan güveni destekledi.  Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişlerde sınırlı düşüş gerçekleşirken alınan ihracat siparişleri de mayıs ayında sınırlı ölçüde düştü. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentileri, mayıs ayında bir önceki aya göre düşüş gösterdi. Yatırım ve istihdam beklentilerinde ise, sınırlı düşüşler yaşandı.                     
Rapor kapsamında, malzeme sanayisinde alınan sıkılaşma önlemlerinin iç talebi yavaşlatacağı düşünüldüğü ifade edildi. İhracat pazarlarında toparlanmanın ötelendiği beklentilerin ise durağan kalacağı belirtildi.