TÜYAK 2023 "Uluslararası Yangın Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi" 22‐23‐24 Kasım tarihlerinde düzenlenecek

Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ile Yangından Korunma Derneği (TÜYAK) tarafından 22‐23‐24 Kasım 2023 tarihinde, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi‐Rumeli Sergi Salonun’da, yangın güvenliği konusunda çalışan araştırmacı, tasarımcı ve uygulamacıları bir araya getirerek bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak, yangına, sabotaja ve çevre risklerine karşı önceden haber alan, algılayan, uyaran ve uygun çözüm bulan yeni cihaz ve sistemleri tanıtmak, günümüz teknolojisine uygun koruma ve önleme sistemlerindeki gelişmeleri ve yeni tasarım esaslarını tartışmak amacıyla, ana teması “Yangın Güvenliğinde Teknolojik Gelişmeler ve Dijitalleşme” olan “TÜYAK 2023 – Uluslararası Yangın Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi” düzenlenecek.

İki yılda bir düzenlenen Sempozyum; çok sayıda sivil toplum ve kamu kuruluşu tarafından destekleniyor. Sempozyuma, ülkemizin farklı şehirlerinden üreticiler, itfaiyeciler, sivil savunmacılar, bilim adamları ve uygulayıcılardan oluşan yaklaşık 3000 kişi katılım gösteriyor.

Yangından Korunma ve Güvenlik konularında sektörün önemli bileşenlerinin bir araya geleceği TÜYAK 2023 Sempozyumunda; Mimarı Tasarımda Yangın ve Can Güvenliği, Tesislerde Yangın Güvenliği ve Müdahale, Yangın Risk Yönetimi, Sigorta ve Yangın Önlemleri, Yangın Söndürme Sistemleri ve Yangına Müdahale Malzemeleri, Pasif Yangın Korunum Sistemleri, Kontrol Sistemleri ve Yangın Otomasyonu, Yangın Yönetmelikleri ve Standartları, İlgili Standartlar, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Tehlikeli Maddelerin Kullanımı ve Depolanması, Yangın Pompaları, Duman Kontrol Sistemleri, Yangın Korunum Sistemlerinin İşletmesi ve Bakımı, Kişisel Koruyucular ve Kurtarma Malzemeleri, İtfaiye Araç ve Gereçleri, Dijitalleşme ve Endüstri 4.0, Yangın Korunum Sistemlerinin İşletmesi ve Bakımı gibi farklı konularında yerli ve yabancı konuşmacılar bildiri sunacaklar.

Program için tıklayın.

Online kayıt için tıklayın.