Amacı

Türkiye ekonomisinde ve imalat sanayinde üretim, yatırım, istihdam ve ihracat alanlarında çok önemli bir pay alan inşaat malzemeleri sanayindeki;

a) Gelişmeleri ve beklentileri yakından izlemek,

b) Gelişme ve beklentileri endeksler temelinde düzenlemek,

c) Gelişme ve beklentileri öncelikle sektör temsilcileriyle, sonrasında sektörün tüm paydaşları ve ekonomi yönetimiyle ve nihayet kamuoyu ile paylaşmak,

d) Böylece sektörün içindeki ve dışındaki tüm aktörler için yol gösterici nitelikte, sürekli ve düzenli bir bilgi seti yaratmaktır.