Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği – İMSAD

Rüzgarlıbahçe Cad. Feragat Sok (Eski Çınar Sok.) No:3 Kat:5 Demir Plaza, Kavacık / Beykoz - İSTANBUL
Tel: +90 216 322 23 00
Faks: +90 216 322 10 68
www.imsad.org
info@imsad.org