Başkan Hinginar, ‘Yapı Malzemeleri Mobil Denetim Sisteminin 81 ile Yaygınlaştırılması Programı’nda konuştu

 

Türkiye İMSAD Başkanı Fethi Hinginar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Yapı Malzemeleri Mobil Denetim Sisteminin 81 ile Yaygınlaştırılması Programı’na katıldı.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı’nın da katılımıyla gerçekleşen toplantıda Türkiye İMSAD Başkanı F. Fethi Hinginar da bir konuşma yaptı.

 

Açılış konuşmasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Selami Merdin’in yaptığı programa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları, 81 İlin Yapı Malzemesi Denetim Şube Müdürleri, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Başkanı F. Fethi Hinginar, Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci, Kalkınma ve Ekonomi Bakanlıklarının temsilcileri, Tüm Yapı Malzemeleri Üreticileri Sektör Temsilcileri ile Yapı ve Malzeme Denetim Kuruluşları Temsilcileri katıldı.

 

Yapı Malzemeleri· Piyasa Gözetim ve Denetimi· Mobil Sistemini· 81 ile yaygınlaştırmak ve denetim araçlarının 11 ile dağıtımını gerçekleştirmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından  "Yapı Malzemeleri Mobil Denetim Sisteminin 81 ile Yaygınlaştırılması Programı" 21 Ocak 2016 tarihinde Ankara’da düzenlendi.

 

 

Bakan Sarı: “Yapı malzemeleri alanında da Türkiye'nin adını dünyaya duyurma çalışacağız”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı konuşmasında, diğer sektörlerde olduğu gibi· yapı malzemeleri· alanında da Türkiye'nin adını dünyaya duyurmaya, ülkeyi bu alanda güven ve kalitenin merkezi· konumuna getirmeye çalışacaklarını söyledi.

 

Yapı malzemesi alanında etkin bir piyasa gözetimi· ve denetimi· için gerekli yapılanmayı büyük oranda tamamladıkları ifade eden Bakan Sarı, “Avrupa Birliği'nde geçerli olan 'CE' işaretlemesinin yanı sıra yalnızca ulusal standartlara tabi ürünlere 'G' işareti iliştirilmesini sağlamak üzere gerekli mekanizmaları kurduk ve işler hale getirdik. Bakanlık olarak 81 ilimizde, yıllık ortalama 18 bin civarında piyasa gözetim ve denetimi· gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızla yapı malzemesi kullanımında güvenliğin sağlanmasını başardık" diye konuştu.

 

Denetimler sayesinde güvenli ürün arzında çok olumlu sonuçlara ulaştıklarını belirten Bakan Sarı,  istatistiklere göre 2013 yılında piyasaya arz edilen güvenli ürün oranı yüzde 82 iken, bu oranın 2014 yılında yüzde 91'e, 2015 yılında da yüzde 95'e ulaştığını açıkladı. Bakan Sarı, bu oranı daha yukarı taşımak için mobil denetim uygulamasını hayata geçireceklerini belirtti. Dağıtım töreniyle mobil denetim sistemini devreye aldıklarını, böylece uygulamayı ülke çapında yaygınlaştırmış olacaklarını söyleyen Bakan Sarı, "Bu sistem sayesinde, denetim verilerinin eş zamanlı olarak merkeze aktarılması ve şeffaflığın artması sağlanacak. Sistem ayrıca, piyasaya güvenli yapı malzemelerinin arz edilmesini, tüketicinin ve rekabetin korunmasını sağlayacaktır. Adres ve koordinat bilgi sistemine göre çalışan uygulama sayesinde ilgili kamu kurumlarıyla eş güdüm oluşacak, kayıt dışı üretimin kayıt altına alınması konusunda büyük kolaylık sağlanacaktır" şeklinde konuştu.

 

Başkan Hinginar: Piyasa Gözetim ve Denetimi konusunda Bakanlığımızın çalışmalarını destekliyoruz”

Türkiye İMSAD Başkanı F. Fethi Hinginar ise konuşmasında Türkiye inşaat ve inşaat malzemelerinin gücünü yansıtan rakamları paylaşarak, sektörün Türkiye ekonomisi için önemine değindi. Türkiye İMSAD’ın faaliyetleri ve projelerine ilişkin bilgi veren Başkan Hinginar, Türkiye İMSAD’ın sektörün çatı kuruluşu olduğunu ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla projeler yürüttüğünü belirtti.

 

Konuşmasında piyasa gözetimi ve denetimi konusuna değinen Başkan Hinginar, bir yapının güvenli, sürdürülebilir ve çağdaş olabilmesi için tüm süreçlerin yasa, yönetmelik, standart ve şartnameye uygun olması, tüm paydaşların yeterliliğe sahip olması gerektiğini ancak bir yapının güvenli olabilmesi için gerek paydaşların yeterliliğinin, gerek tasarım ve uygulamanın denetlenmesi ve belgelenmesi şart olduğunu vurguladı. Müteahhidin yeterlilik belgesinin yanında tasarımın, malzemenin, taşeronun, onay merciinin ve denetçinin de yeterliliğinin belirlenmesi ve denetlenmesi gerektiğini ifade eden Hinginar, aynı şekilde tasarımın, malzemenin ve yapımın süreç denetimlerinin de yapılması gerektiğini ifade etti.

 

 Sektörümüzdeki en önemli sorunlarından birinin olan haksız rekabetin çözümünde denetimin rolünün büyük olduğunu belirten Başkan Hinginar, denetimdeki aksaklıkların giderilmesinin haksız rekabet konusunda da ciddi bir yol almamızı sağlayacağını söyledi.

 

Türkiye İMSAD tarafından 2013 yılında inşaat malzemesi sektörünün tüm alt sektörlerinin temsilcilerinin katkılarıyla, sektörün tamamını kapsayan bir çalışma olarak GÜVENLİ YAPILAR YOL HARİTASI-1’in yayınlandığını hatırlatan Başkan Hinginar, bu raporun denetimle ilgili kısmında ‘Denetimle ilgili sorunların başında; denetlenecek firma ve proje sayısına karşı denetleyecek kurum, kuruluş ve denetçi sayısının yetersizliği ve niteliğinin eksikliği çıktığı’ bilgisini paylaştı.

 

Başkan Hinginar söylerine şöyle devam etti: “Biz, Türkiye İMSAD olarak, Piyasa Gözetim ve Denetimi konusunda Bakanlığımız tarafından yürütülen tüm çalışmaları destekliyoruz. Bu konuda her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu da tekrar belirtmek istiyorum. Kamu denetiminin yanı sıra, her şeyi devletten beklemeyen, kendi kendini müteselsil olarak denetleyen, bir başka deyişle “Gönüllü Denetim” sisteminin de oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin; Sigortacılık sisteminin denetim sistemine entegre edilmesiyle bu sistemin daha verimli uygulanabilir hale geleceğini düşünüyoruz.

 

Öte yandan, özellikle Avrupa’da Piyasa Gözetimi ve Denetimi konusunda olumlu sonuçlar vermiş başarılı çalışmalar olduğunu da biliyoruz. Bugün burada teknolojinin denetim sürecine entegrasyonuyla ilgili önemli bir adım atılıyor. Birçok konuda Avrupa ile rekabet edebilir noktadayız. Sektörümüzün gelişimi için denetim mekanizmasının sorunsuz işlemesi, sadece işini doğru yapan firmalara kar sağlamayacak, ülkemizin kalkınmasına da katkı koyacaktır. Çünkü biliyoruz ki, bugün birçok inşaat malzemesi üreticisi, yaptıkları ihracatla ülkemizin cari açığına ciddi bir pozitif katkı sağlamaktadır.”