SBE16 İSTANBUL KONFERANSI 13-15 EKİM 2016’DA İLK KEZ TÜRKİYE’DE

 

  

 

 Türkiye ilk kez Türkiye İMSAD’ın organizasyonuyla 13-15 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan SBE16 ISTANBUL Konferansı’na “Bildiri Özeti”  teslim tarihi 1 Mart 2016 tarihine uzatıldı

 

SBE16 İSTANBUL Konferansı Türkiye’de ilk kez Türkiye İMSAD organizasyonuyla 13-15 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sürdürülebilir bir gelecek için fikirlerin, çözümlerin, yöntemlerin ve tekniklerin tartışılması ve paylaşılması amacıyla düzenlenen SBE16 ISTANBUL Konferansı çerçevesinde; Türkiye’nin iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonu konuşulacak.

 

Sürdürülebilir, yeşil, dayanıklı ve akıllı binalar, kentler ve metropoller ile ilgili konuların tüm yönleriyle işleneceği konferansın bildiri özet tarihi 1 Şubat’tan 1 Mart tarihine kadar uzatıldı.

 

Dünyanın 50’den fazla ülkesinde 2000 yılından bu yana yapılmakta olan Sürdürülebilir Yapılı Çevre Konferanslar Serisi (The Sustainable Built Environment Conference Series), yapı malzemesi üreticilerini, bilim insanlarını, uygulayıcıları, mimarları, mühendisleri, müteahhitleri, akademisyenleri, sanayicileri, devlet kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmeyi hedefliyor. Türkiye İMSAD’ın organizatörlüğünde 13-15 Ekim 2016’da gerçekleştirilecek konferansa daha önce 1 Şubat olarak açılanan Bildiri Özeti gönderme tarihi ise 1 Mart 2016’ya kadar uzatıldı.

 

Türkiye’de ilk defa düzenlenecek konferansın ana teması “Akıllı Metropoller – Sürdürülebilir ve Akıllı Binalar ile Akıllı Şehirler için Entegre Çözümler” (Smart Metropols - Integrated Solutions for Sustainable and Smart Buildings & Cities) olarak belirlendi. Konferansta sürdürülebilir bir gelecek için AR-GE ve inovasyonun önemine dikkat çekilecek, sanayi - üniversite işbirliğinin en güzel örnekleri kamuoyu ile paylaşılacak. SBE İSTANBUL Konferansı, aynı zamanda sektörde sanayi, kamu, üniversite ve STK’ların işbirliği yaptığı ilk konferans olma özelliğini taşıyor.

Konferans çerçevesinde özel sektör temsilcilerinden, akademisyenlere, sivil toplum örgütlerinden kamu temsilcilerine kadar geniş bir katılımcı kitlesi bildiri sunma imkânı bulacak. Bu konferansta sürdürülebilir gelecek, iklim değişikliği, akıllı binalar, yeşil binalar / şehirler gibi pek çok konuda yurtdışında ve ülkemizde yapılan çalışmalar, ülke olarak mevcut durumumuz, sorunlarımız,  çözüm önerilerimiz tartışılacak.

İlk duyurusu 26 Kasım 2015 tarihinde 7. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde yapılan Konferans, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilecek. Bu üç günlük konferans; panel oturumları, bildiri sunumları, yuvarlak masa toplantıları ve çeşitli etkinliklerden oluşacak. Destekçileri arasında Yaşar Üniversitesi (YÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Özyeğin Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) gibi üniversitelerin yanı sıra; Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Türkiye Serbest Mimarlar Derneği (TürkSMD), İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstanbulSMD), Türk Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) gibi kurumlar da bulunuyor.

 

İklim değişikliğine karşı inşaat sektörünün tüm aktörlerine görev düşüyor!

Hükümetler arası iklim değişikliği raporunda 2050 yılına kadar Akdeniz bölgesinde ortalama sıcaklıkların 1°C ila 2°C, Türkiye’de ise 2,5°C ila 4°C artacağı öngörülüyor. 

?

Türkiye, iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonu çerçevesinde; iklim değişikliği politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre etmiş, enerji verimliliğini yaygınlaştırmış, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmış, iklim değişikliğiyle mücadeleye aktif katılım sağlayan ve yüksek yaşam kalitesiyle refahı tüm vatandaşlarına düşük karbon yoğunluğu ile sunabilen bir ülke olmayı hedefliyor.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” 28097 sayılı ve 27 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte; “Kamu kesimine ait bina ve işletmelerin enerji kullanımı 2010 yılına göre, 2023 yılında en az yüzde yirmi oranında düşürülür” hükmü yer alıyor. Türkiye’nin belirlediği bu hedefleri tutturmasında inşaat sektörünün tüm aktörlerine de görev düşüyor.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

İlk Duyuru

26Kasım 2015

Bildiri Özeti Çağrısı

07 Aralık 2015

Bildiri Özeti Teslim Tarihi*

01 Mart 2016

Bilim Komitesi Tarafından Bildiri Özetlerinin İncelenmesi ve Seçilmesi*

03 – 15 Mart 2016

Kabul Edilen Bildiri Özetlerin İlan Tarihi*

19 Mart 2016

Kabul Edilen Özetlerin Bildiri Teslim Tarihi

31 Mayıs 2016

Bilim Komitesi Tarafından Bildirilerin İncelemesi

01 Haziran -11 Temmuz 2016

Bilim Komitesi Tarafından Revizyon Talebi İlan Tarihi

12 Temmuz 2016

Revize Edilmiş Bildiri Son Teslim Tarihi

22 Ağustos 2016

Davet (Poster/Sözlü)

1 Eylül 2016

* Daha önce 1 Şubat 2016 olarak belirlenen Bildiri Özeti Teslim Tarihi, 1 Mart 2016 olarak revize edilmiştir.

 

Konferansla ilgili daha fazla bilgi ve online bildiri özeti göndermek için;

sbeistanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

 

?

?